...

...
Необходими дигитални умения в областта на творчеството и културата
...
Педагогически подходи в сектора на културното наследство
...
Дигитални решения и технологии в преподавателската практика на обучаващи възрастни, ангажирани в творчески/културни индустрии
...
Цифровизация и дигитализация на културни обекти
...
Организиране на културни събития по принципите на универсалния дизайн
...
Мрежови възможности в сектора на творческото/културното наследство.