...

...
Radošajā un kultūras jomā nepieciešamās digitālās kompetences
...
Pedagoģiskās pieejas kultūras mantojuma sektorā
...
Digitālie risinājumi un tehnoloģijas radošajās/kultūras industrijās iesaistīto pieaugušo izglītotāju mācību praksē
...
Kultūras objektu digitizācija un digitalizācija
...
Kultūras pasākumu organizēšana pēc universālā dizaina principiem
...
Tīklošanas iespējas radošajā/kultūras mantojuma sektorā