...

MŪSU PARTNERI

...

Envisioning a viable career path for every artist...

Inspired by Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, “Everyone has the right to take part freely in the cultural life of the community, [and] to enjoy the arts”, MYARTIST is a bridge between artists and society.

MYARTIST is a social cooperative enterprise, founded in 2018, specialized in the provision of services of general interest or in the reintegration, through work, coaching/counselling and mentoring services, of disadvantaged and marginalized artists (disabled, long-term unemployed, former detainees, addicts, etc.).

MYARTIST offers management, coaching, mentoring and counselling services to graduates from “arts schools”, inviting companies to “adopt” an artist and to undertake his/her operating costs (in order to create a painting, a sculpture, to organize a photographic exhibition, etc.). MYARTIST brings creative talents into contact with companies of excellence. From the synergy between the company and the artist, an unprecedented art collection is born, an exceptional and innovative testimonial of an entrepreneurial artist identity.

In that way, MYARTIST aims to engage art as an important tool for fostering dialogue among diverse peoples, cultures, and worldviews to encourage tolerance and solidarity in the defence of human rights, underlying the importance of the relationship between the artist and the most compelling issues of our time.


...

Nikanor was established in 2002 as a private company working in the field of recruitment, adults traning and human resources management and development. In 2003 it was licensed by NAVET as an adults vocational training center and as a Center for Information and Guidance. From 2019 we’re a member of EfVET.

From 2019 we are also a member of Let her in association. It is an international network made up of public and private organisations, each with their specific expertise and experience, ready to share their knowledge, skills and values and collaborate with organizations that invest in human capital in order to eliminate the obstacles that women encounter in their equal educational, labour, political, social and civic participation.

Our main office is in Sofia, Bulgaria, which is the capital. The experience of the company in providing various vocational and soft-skills courses for adults. Nikanor offers vocational trainings in 25 professions and 32 specialties, language courses and soft skill trainings. We continuously update our programmes and develop new training modules.

Our objective as a company is to develop new approaches and methods, which we could use for education, personal development, in our consultants and mentoring programme. We developed and implement European projects. Till now we have more then 30 successfully national and international European projects.


...

DomSpain ir pieaugušo izglītības organizācija, kas specializējas izglītības un mācību jomā, profesionālajās studijās, darba, sociālajā un starpkultūru prasmēs, valodu un jaunāko tehnoloģiju apguvē.

Šī asociācija uzlabo izglītības kvalitāti un pieaugušo mācības, popularizē un nodrošina pieeju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem, lai tie apgūtu jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus mācību rīkus. DomSpain ir Mācību un konsultāciju kompānija, kas ir aktīva gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tā piedāvā dažādus pakalpojumus publiskajam un privātajam sektoram Spānijā un aktīvi piedalās starptautiskā organizāciju tīklā, izmantojot labi izveidotu partneru tīklu ārvalstīs.

DomSpain Mācību departaments izstrādā izglītojošas programmas četros pamatvirzienos: kurrsi un darbnīcas pieaugušajiem, tajā skaitā valodu kursi, pavārprasmes, dejas un personīgās izaugsmes nodarbības.

 


...

Founded in 2013, Les Apprimeurs is a private company specialised in the creation of customized digital solutions for the education, culture and training sectors. We work to promote basic and soft skills and access to knowledge for all through a series of activities:

- Design and development of enriched digital publications for youth, school and university sectors and cultural and heritage fields. We work both as a publisher for our own books and as a service provider for institutions and publishing companies.

- Digital and educational projects development aiming at providing innovative reading, learning and creative solutions, with a special focus on accessible digital tools and contents. We are involved in several European projects as coordinator and partners.

- Workshops implementation around new publication technologies to encourage their appropriation by audiences with little or no access: workshop around the code, workshop around the writing of digital books….

- Training in digital project management and digital book production for professionals and students both at university & schools.


...

Established in 1970, Consorzio Brianteo Villa Greppi is an Italian Public Body and its associates are 15 local municipalities (based in Lombardy Region, north of Italy). Its mission is to promote continuing vocational training, organize and manage cultural activities together with associations, institutions and schools, preserve and enhance cultural heritage, organize supporting services for educational initiatives. It is the owner of Villa Greppi, a classic mansion with high historical and cultural value, built at the beginning of XIX century.

Most of the activities are realized in the mansion, as well as in properties belonging to the Consorzio’s associates. Among its objectives, it has the promotion of the territory and the management of cultural activities on the area. It has an active network with primary and secondary schools involving over 2.000 students and over 30 civil society associations and cultural organizations. Today, the Consorzio is the heart of a wide cultural network, with a rich cultural programme in various sectors. It has strong experiences in production and organization of high quality cultural activities for different target groups (children, students, young people, adults and older people), in different fields like remembrance, visual arts, performing arts and theater, cinema, music, conferences and exhibitions. Each field is coordinated by a scientific expert with specific competences, to guarantee high quality initiatives and trainings.


...

Radošā apvienība "COLORIZE" tika dibināta 2013. gadā. Iesākumā tā darbojās kā bezpeļņas organizācija, kura veica vides pieejamības monitoringu mākslas un kultūras iestādēs (muzejos, teātros, kino, radošajos kvartālos u.tml.) Rīgā, Latvijā, lai informētu cilvēkus ar kustību traucējumiem par iespējām. Līdz šim esam novadījuši neskaitāmas iekļaujošas radošās darbnīcas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem visā Latvijā. "COLORIZE" mākslu izmanto kā galveno rīku iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Un mēs praksē redzam, ka māksla tam ir lielisks instruments, jo caur to mēs varam komunicēt un mācīties viens par otru. Māksla ir starptautiska valoda, kas vieno mūs visus - neskatoties ne uz mūs piederību, pārliecībām vai spējām.

"COLORIZE" ir būtiska loma publiskajā diskusijā par invaliditātes tēmu, mākslu un iekļaušanu. Mēs esam piedalījušies daudzās publiskajās diskusijās par šīm tēmām, lai izglītotu un informētu sabiedrību.

Tāpat mēs esam bijuši partneri vairākos strarptautiskos projektos, apmaiņās un apmācībās - pārsvarā par iekļaušanas un mākslas tēmām. Pēdējos gados "COLORIZE" sadarbojas arī ar mākslas muzejiem, lai padarītu tos pieejamus un draudzīgus plašākai sabiedrības daļai - cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem no aprūpes namiem u.c. Esam izvirzījuši trīs prioritātes: (1) izveidot jaunu, iekļaujošu platformu mākslas muzejiem Latvijā, kuras ietvaros (2) nodrošināt apmācības šīs jomas speciālistiem, lai tie spētu veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu savās iestādēs. (3) Turpināt vadīt iekļaujošas mākslas nodarības (gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī). Līdz šim mums ir vairākas partnerorganizācijas Latvijā, Polijā, Turcijā, Moldovā, Slovēnijā, Spānijā, Grieķijā un citviet. Tātad, mēs darbojamies ne vien vietējā, bet arī starptautiskā līmenī.