...

MŪSU PARTNERI

...

Saredzot dzīvotspējīgu karjeras ceļu katram māksliniekam...

Iedvesmojoties no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 27. panta “Ikvienam ir tiesības brīvi piedalīties kopienas kultūras dzīvē, [un] baudīt mākslu”, MYARTIST ir tilts starp māksliniekiem un sabiedrību.

MYARTIST ir sociāls kooperatīvs uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā un specializējas vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanā vai nelabvēlīgā situācijā esošu un marginalizētu mākslinieku (ar invaliditāti, ilgstošu bezdarbnieku, bijušo ieslodzīto) reintegrācijā, izmantojot darbu, apmācību/konsultācijas un mentoringa pakalpojumus. , narkomāni utt.).

MYARTIST piedāvā vadības, koučinga, mentoringa un konsultāciju pakalpojumus “mākslas skolu” absolventiem, aicinot uzņēmumus “adoptēt” mākslinieku un uzņemties viņa ekspluatācijas izmaksas (lai izveidotu gleznu, skulptūru, organizētu fotogrāfiju izstādi utt.). MYARTIST rada radošo talantu saskarsmi ar izciliem uzņēmumiem. No uzņēmuma un mākslinieka sinerģijas rodas vēl nepieredzēta mākslas kolekcija, kas ir ārkārtējs un novatorisks uzņēmēja mākslinieka identitātes apliecinājums.

Tādā veidā MYARTIST mērķis ir iesaistīt mākslu kā svarīgu instrumentu dialoga veicināšanai starp dažādām tautām, kultūrām un pasaules uzskatiem, lai veicinātu toleranci un solidaritāti cilvēktiesību aizsardzībā, kas ir pamatā mākslinieka attiecību nozīmei un vissvarīgākajiem jautājumiem mūsu laikā.


...

Nikanor” dibināts 2002. gadā kā privāts uzņēmums, kas darbojas personāla atlases, pieaugušo apmācības un cilvēkresursu vadības un attīstības jomā. 2003. gadā NAVET to licencēja kā pieaugušo profesionālās izglītības centru un Informācijas un vadības centru. No 2019. gada mēs esam EfVET biedri.

No 2019. gada esam arī biedrības “Let her in” biedri. Tas ir starptautisks tīkls, kas sastāv no valsts un privātām organizācijām, katra ar savu specifisko pieredzi, kas ir gatava dalīties savās zināšanās, prasmēs un vērtībās un sadarboties ar organizācijām, kas iegulda cilvēkkapitālā, lai novērstu šķēršļus, ar kuriem sievietes saskaras savā darbā, vienlīdzīga izglītības, darba, politiskā, sociālā un pilsoniskā līdzdalība.

Mūsu galvenais birojs atrodas Sofijā, kas ir Bulgārijas galvaspilsēta. Uzņēmuma pieredze dažādu profesionālo un “soft skills” kursu nodrošināšanā pieaugušajiem. Nikanor piedāvā profesionālās apmācības 25 profesijās un 32 specialitātēs, valodu kursus un prasmju apmācību. Mēs nepārtraukti atjauninām savas programmas un izstrādājam jaunus apmācību moduļus.

Mūsu kā uzņēmuma mērķis ir izstrādāt jaunas pieejas un metodes, kuras mēs varētu izmantot izglītībā, personības attīstībā, mūsu konsultantu un mentoringa programmā. Izstrādājām un īstenojam Eiropas projektus. Līdz šim mums ir vairāk nekā 30 veiksmīgi nacionālie un starptautiskie Eiropas projekti.


...

DomSpain ir pieaugušo izglītības organizācija, kas specializējas izglītības un mācību jomā, profesionālajās studijās, darba, sociālajā un starpkultūru prasmēs, valodu un jaunāko tehnoloģiju apguvē.

Šī asociācija uzlabo izglītības kvalitāti un pieaugušo mācības, popularizē un nodrošina pieeju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem, lai tie apgūtu jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus mācību rīkus. DomSpain ir Mācību un konsultāciju kompānija, kas ir aktīva gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tā piedāvā dažādus pakalpojumus publiskajam un privātajam sektoram Spānijā un aktīvi piedalās starptautiskā organizāciju tīklā, izmantojot labi izveidotu partneru tīklu ārvalstīs.

DomSpain Mācību departaments izstrādā izglītojošas programmas četros pamatvirzienos: kurrsi un darbnīcas pieaugušajiem, tajā skaitā valodu kursi, pavārprasmes, dejas un personīgās izaugsmes nodarbības.

 


...

“Les Apprimeurs”, kas dibināts 2013. gadā, ir privāts uzņēmums, kas specializējas pielāgotu digitālo risinājumu izveidē izglītības, kultūras un apmācību nozarēm. Mēs strādājam, lai veicinātu pamatprasmes un prasmes un piekļuvi zināšanām visiem, izmantojot virkni pasākumu:

- Bagātinātu digitālo publikāciju izstrāde un izstrāde jaunatnes, skolu un universitāšu sektoram un kultūras un mantojuma jomām. Mēs strādājam gan kā savu grāmatu izdevējs, gan kā pakalpojumu sniedzējs iestādēm un izdevniecībām.

- Digitālo un izglītības projektu izstrāde, kuras mērķis ir nodrošināt novatoriskus lasīšanas, mācīšanās un radošus risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot pieejamiem digitālajiem rīkiem un saturam. Esam iesaistīti vairākos Eiropas projektos kā koordinators un partneri.

- Semināru ieviešana par jaunām publikācijas tehnoloģijām, lai mudinātu tās pieņemt auditorijās, kurām ir maz vai nav piekļuves: seminārs par kodu, seminārs par digitālo grāmatu rakstīšanu.

- Apmācības digitālo projektu vadībā un digitālo grāmatu veidošanā profesionāļiem un studentiem gan augstskolās, gan skolās.


...

“Consorzio Brianteo Villa Greppi” ir dibināta 1970. gadā, un tā ir Itālijas valsts iestāde, un tās partneri ir 15 vietējās pašvaldības (atrodas Lombardijas reģionā, Itālijas ziemeļos). Tās misija ir veicināt tālākizglītību, organizēt un vadīt kultūras pasākumus kopā ar biedrībām, iestādēm un skolām, saglabāt un vairot kultūras mantojumu, organizēt atbalsta pakalpojumus izglītības iniciatīvām. “Villa Greppi” ir klasiska savrupmāja ar augstu vēsturisko un kultūras vērtību, kas celta XIX gs. sākumā.

Lielākā daļa aktivitāšu tiek realizētas savrupmājā, kā arī īpašumos, kas pieder partneriem. Viens no tā mērķiem ir teritorijas popularizēšana un kultūras aktivitāšu pārvaldība šajā teritorijā. Tai ir aktīvs tīkls ar pamatskolām un vidusskolām, kurās ir iesaistīti vairāk nekā 2000 skolēnu un vairāk nekā 30 pilsoniskās sabiedrības asociācijas un kultūras organizācijas. Mūsdienās mums ir plaša kultūras tīkla sirds ar bagātīgu kultūras programmu dažādās nozarēs. Tai ir liela pieredze augstas kvalitātes kultūras pasākumu veidošanā un organizēšanā dažādām mērķa grupām (bērniem, studentiem, jauniešiem, pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem) dažādās jomās, piemēram, vizuālā māksla, skatuves māksla un teātris, kino, mūzika, konferences un izstādes. Katru jomu koordinē zinātnisks eksperts ar īpašām kompetencēm, lai garantētu augstas kvalitātes iniciatīvas un apmācības.


...

Radošā apvienība COLORIZE dibināta 2013. gadā. Sākumā tā sāka darboties kā bezbudžeta organizācija un veica mākslas un kultūras pasākumu vietu (muzeju, teātru, kinoteātru, radošo kvartālu uc) monitoringu Rīgā, Latvijā, lai informētu cilvēkus ar invaliditāti par iespējām. Līdz šim esam vadījuši daudzas mākslas darbnīcas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem visā Latvijā cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai. COLORIZE izmanto mākslu kā galveno iekļaušanas instrumentu. Mēs redzam, ka māksla tam ir lielisks instruments, jo caur to ir iespējams komunicēt un mācīties. Māksla ir starptautiska valoda, kas vieno mūs visus. Neatkarīgi no rases, reliģijas vai spējām.

COLORIZE ir būtiska loma publiskajā diskusijā par invaliditātes, mākslas un iekļaušanas tēmu. Mēs piedalījāmies daudzās diskusijās par šo tēmu, lai izglītotu un informētu plašāku sabiedrību.

Esam bijuši partneri vairākās starptautiskās jauniešu apmaiņās un apmācībās, galvenokārt par mākslas un iekļaušanas tēmu. Pēdējos gados COLORIZE sadarbojas arī ar mākslas muzejiem, lai padarītu šo vidi pieejamu plašākai sabiedrības daļai – cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem no aprūpes namiem u.c. Mums ir trīs prioritātes: (1) izstrādāt jaunu, iekļaujošu platformu un piedāvāt to mākslas muzeji Latvijā un (2) nodrošina apmācību dažādu jomu profesionāļiem, lai viņi varētu izmantot mākslu kā instrumentu savā darbā personu ar invaliditāti iekļaušanas veicināšanai. (3) Turpināt vadīt iekļaušanas mākslas darbnīcas (nacionālā un starptautiskā līmenī). Līdz šim mums ir vairākas partnerorganizācijas Latvijā, Polijā, Turcijā, Moldāvijā, Slovēnijā un citās valstīs. Tāpēc mēs rīkojamies ne tikai valsts, bet arī starptautiskā līmenī.